Ontheffing voor aantal bezoekers Gasthuiskerk Doesburg

De gemeente Doesburg heeft het initiatief genomen om voor de Gasthuiskerk en de Martinikerk bij de veiligheidsregio Gelderland-midden een ontheffing aan te vragen van het maximale aantal bezoekers. Deze ontheffing is verkregen en de Gasthuiskerk maakt van deze mogelijkheid graag gebruik. Binnen de ontheffing, voor activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sociaal-maatschappelijke verhuur, zijn nu maximaal 50 personen per zelfstandige ruimte toegestaan, exclusief personeel. Voor alle overige evenementen kan worden overlegd of en hoe deze zijn toegestaan. Horeca-activiteiten worden gestaakt na 22.00 uur.

Voor alle activiteiten geldt de door de Gasthuiskerk ingestelde mondkapjesplicht. De bestaande coronarichtlijnen voor bezoekers aan de Gasthuiskerk blijven voor alle bezoekers en huurders onverminderd van kracht.