Bond voor Meindert Talma

“Er is de afgelopen tijd iets in gang gezet wat ik de verste verte nooit had kunnen bevroeden: er is een bond voor mij opgericht! Ik wist helemaal niet dat dat kon: een bond voor één persoon. Maar Excelsior Recordings, mijn platenlabel, die sinds 1999 met veel liefde en trouw mijn platen uitbrengt, wist dat wel. In nauwe samenwerking met de Stichting Meindert Talma presenteert Excelsior vandaag dit initiatief middels deze flyer waarin alles staat hoe u lid kunt worden van de Bond voor Meindert Talma en wat dit genootschap allemaal vermag“.

Dat meldde Meindert Talma op 16 april 2021 in Noordhorn. Belangstellenden kunnen zich via de site van Talma aanmelden, advies inwinnen dan wel vragen stellen. Bondsleden ontvangen elke maand het digitale bondsorgaan De Meindert Bode.

> Talma treedt op zaterdag 23 oktober op bij Podium Doesburg. Kijk hier voor meer informatie en tickets.