Privacyverklaring

Onze website slaat geen persoonlijke informatie op. Uw gegevens blijven anoniem. Gasthuiskerk Doesburg gebruikt alleen cookies om bezoekgegevens te analyseren en onze diensten te verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Als u kaarten bestelt bij Podium Doesburg dan is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten welke gegevens dat zijn en wat wij ermee doen. Ook dat leest u in de privacyverklaring. Podium Doesburg is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw gegevens. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Laat het ons dan weten via info@podiumdoesburg.nl. Bij het verwerken van uw bestelling houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) stelt. De privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018.

Podium Doesburg, gevestigd aan Gasthuisstraat 41, 6981 CP Doesburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://podiumdoesburg.nl
Adres: Gasthuisstraat 41, 6981 CP Doesburg
Telefoon: 06 52 64 69 84
Email: info@podiumdoesburg.nl

Podium Doesburg verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel aan te maken op onze ticketingpagina’s:

> Voornaam
> Achternaam
> Adres
> Postcode
> Woonplaats
> E-mailadres
> Bankrekeningnummer

Overige gegevens:

> Locatiegegevens als u via Facebook of andere online-diensten online incheckt bij een bezoek aan Podium Doesburg.
> Gegevens over de manier waarop u door onze website bladert op zoek naar voorstellingen.
> Via Google en andere online-diensten aan onze website gekoppelde zoekgegevens.
> Gegevens over uw internetbrowser en type apparaat.
> Uw bankrekeningnummer als u via een profiel op onze ticketingpagina’s online tickets bestelt en betaalt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, ticketingpagina’s en andere online-diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@podiumdoesburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Podium Doesburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

> Het afhandelen van betalingen via een profiel op onze ticketingpagina’s als u online tickets bestelt en betaalt.
> Verzenden van onze nieuwsbrief als u daarop heeft ingetekend.
> U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
> U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
> U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, te wijzigen of te verwijderen.
> Om digitale tickets online aan u toe te zenden.

Podium Doesburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Podium Doesburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Podium Doesburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

> Voornaam, achternaam: bewaartermijn: tot opzegging toestemming
> Adres, postcode en woonplaats: bewaartermijn: tot opzegging toestemming
> Emailadres: bewaartermijn: tot opzegging toestemming
> Browsertype: bewaartermijn: tot opzegging toestemming
> Tijdstippen user-activiteit: bewaartermijn: tot opzegging toestemming
> Bestellingen: tot opzegging toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

Podium Doesburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Podium Doesburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Podium Doesburg gebruikt cookies en vergelijkbare technieken.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op en zijn veilig voor pc, laptop, telefoon of tablet. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Zo zorgen cookies ervoor dat:

> voorstellingen in het winkelwagentje bewaard blijven;
> de website snel is;
> fouten en ongemak op de website worden opgespoord;
> verbeteringen aan de website kunnen worden getest;

2. Welke cookies gebruiken wij?

Op de website van Podium Doesburg worden cookies alleen voor functionele doeleinden gebruikt. Podium Doesburg gebruikt geen trackingcookies.

– Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u naar behoren te kunnen laten bladeren op onze website en onze ticketingpagina’s. Zonder deze cookies zou de website bijvoorbeeld nooit de inhoud van uw winkelwagentje kunnen onthouden.

3. Hoe zet u het opslaan van cookies uit?

Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar, vragen, opmerkingen

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@podiumdoesburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Podium Doesburg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Podium Doesburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Podium Doesburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@podiumdoesburg.nl.