Gasthuiskerk Doesburg stelt mondkapje verplicht

Hoewel het landelijk vooralsnog een dringend advies is heeft Gasthuiskerk Doesburg per 1 oktober het dragen van mondkapjes bij voorstellingen en evenementen verplicht gesteld. Als bezoekers eenmaal op hun plaats zitten mag het mondkapje af. Bezoekers wordt gevraagd zelf een mondkapje mee te brengen. Het maximumaantal bezoekers bij voorstellingen en evenementen wordt voorlopig 30.

Nadat de in het voorjaar afgekondigde coronamaatregelen in de loop van de zomer op een aantal gebieden waren versoepeld zijn deze op maandag 28 september weer aangescherpt. De beheercommissie van Gasthuiskerk Doesburg heeft daarop overlegd of en onder welke voorwaarden evenementen en optredens in de komende periode kunnen doorgaan. Daarbij is rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van het gebouw, de afzonderlijke ruimtes en de mogelijke looproutes.

Mondkapje wordt verplicht

Om de veiligheid van bezoekers, artiesten en personeel te kunnen waarborgen heeft de Gasthuiskerk besloten om bij bewegingen, binnenkomst, vertrek, bar- of toiletbezoek bezoekers te verplichten een mondkapje te dragen. Wie eenmaal zit mag het mondkapje afdoen. Leden van clubs en verenigingen die in de Gasthuiskerk ruimte huren beslissen zelf of zij de mondkapjesmaatregel van de Gasthuiskerk overnemen. Iedereen die de Gasthuiskerk bezoekt dient zich daarnaast te houden aan de regels en beperkingen die het ministerie stelt en aan de bestaande coronarichtlijnen van de Gasthuiskerk. Het beheer van de Gasthuiskerk ziet hierop toe. Ook de horecamaatregelen worden gewijzigd. De verkoop van consumpties wordt in alle gevallen na 22.00 uur gesloten.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf 1 oktober. De bestaande coronarichtlijnen voor bezoekers aan de Gasthuiskerk blijven voor alle bezoekers en huurders onverminderd van kracht.